Vi blir fler och fler!

Vi gläds, vi ser en fantastisk ökning av nya medlemmar, vår kassör Göran, ger oss beskedet att sen årsmötet tidigare i år, så får vi en ny medlem, varannan dag. Detta gör att styrelsen får ännu mer energi för att föra Vinsverige i rätt riktning. Vi riktar ett stort tack till er medlemmar som engagerar er och berättar hur Ni vill att styrelsen skall arbeta.

Denna dag är början på något nytt.

Hälsningar Styrelsen från ett soligt Stockholm.