SSF Årsmöte 2018

Kallelse till Svenska Sommelierföreningens Årsmöte
Datum : 11 /3 2018
Tid: Kl 15.00

Anmälan: sekreterare@sommelierforeningen.se

Välkomna till Svenska Sommelierföreningens Årsmöte den 11 mars 2018, klockan 15.00.

Varmt välkomna alla medlemmar till Svenska Sommelierföreningens årsmöte.
Det har gått ytterligare ett år och det är dags för avslut och nya tag.

Plats: The Winery Hotel
Rosenborgsgatan 20
169 74 Solna

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast den 28 Januari 2018 på sekretare@sommelierforeningen.se.

Möteshandlingar kommer att vara er tillhanda senast den 4 mars 2018

Dessa personer ska ni kontakta om ni vill delta i föreningens styrelsearbete eller har förslag på någon lämplig person för styrelsearbete.

Valberedningen består av
Eric Duarte Martins eric.duarte.martins@gmail.com

Medlemsavgiften för 2018 kommer att skickas ut i början av januari. glöm inte att för att få ha rösträtt på årsmötet så måste medlemsavgiften vara föreningen till handa innan den 11 mars.

Varmt välkomna

Styrelsen