Quiz2

Välkommen till detta test nya Quiz 2 - 10 frågor !

Detta är ett exempel på den typ av frågor som du kommer möta på vägen till att bli Sveriges bästa sommelier. För detta test kommer det inte finnas någon tidsbegränsning men i den verkliga tävlingen kommer alla moment vara tidsbegränsade. Börja med att ange ditt namn följt av e-mejladress. Resultatet kommer skickas till den angivna adressen.

Lycka till!

Name Email
Why are nematodes a problem in vineyards?
Which one of the following will guarantee microbiological stability in a wine?
Which winemaking technique is used to produce a red wine with low tannin and deep colour?
Coonawarra has established a reputation for?
Close to which city, at close to 3000 metres above sea level, has Chilean winemaker Aurelio Montes planted a trial vineyard?
Silicon Valley based Michael Baum recently (2014) bought a château. Which one?
Who is the head sommelier at Charlie Bird NYC?
All Scotch whisky must be aged for a minimum of?
Reposado Tequila must be aged for a minimum of?
What is Namazake?