Quiz 3

Välkommen till detta test nya Quiz 3 - 10 frågor!

Detta är ett exempel på den typ av frågor som du kommer möta på vägen till att bli Sveriges bästa sommelier. För detta test kommer det inte finnas någon tidsbegränsning men i den verkliga tävlingen kommer alla moment vara tidsbegränsade. Börja med att ange ditt namn följt av e-mejladress. Resultatet kommer skickas till den angivna adressen.

Lycka till!

Name Email
What grape variety is used in Bouzeron?
Which varieties are allowed for Vin de Paille in Jura?
From which countries are the following coffees?
Blue Mountain, Idido Misty Valley, Kopi Luwak, Yauco Selecto AA
State the correct brewing temperature for the following teas?
Green tea, Yellow tea, Oolong, Black tea
In which country is Slavonian oak sourced?
In which appellation in Burgundy can you use Sauvignon Blanc?
How much wine does the following bottles hold?
Imperial, Bocksbeutel, Clavelin, Salamanzar
Name three grape varieties used to make Pisco in Peru?
What does the word "Hell" mean when printed on a German beer bottle?
Which grape or grapes are used for white Chateau Musar?