PRESS RELEASE

ASI har inför 2018 en gjort en uppdatering av funktionerna i föreningens olika kommittéer som ska förbättra flödet av information mellan ASI och nationella Sommelierföreningar. Syftet är att det globala sommeliernätverket där ASI är kärnan ska göras tillgängligt för fler och att det ska vara enklare och tydligare att kommunicera i olika led.

Vi ser flera nordiska vänner på viktiga poster: Sören Polonius leder Didaktiska kommittén där även Fredrik Hierner medverkar och Liora Levi (Norge) kommer att leda Press & Kommunikation. Enligt Liora kommer ASI framöver jobba hårt för att information om respektive medlemslands aktiviteter och tävlingar snabbt sprids på ett internationellt plan.

Läs mer om förändringen i Pressreleasen:

Ladda ner PDF fil här!