Västra sektionen

OrdförandeCarolin Uggla

Vice ordförandeGustav Cansund

Sekreterare
Petrus Wistedt

Aktivitetsansvarig
Fredrik Grönvall

Kassör och ekonomisk rådgivare
Sofie Sjöstrand

 Intagnings ansvarig
Frida Lindén

KällarmästareSofie Norling

Media & kommunikations ansvarig
Peter Wennö

Suppleant
Gustav Cansund
Emelie Hunter