Medlemsavgift för 2016

Vi påminner alla medlemmar som ännu inte har betalt in medlemsavgifter för 2016 att göra det så snart det går. Bankgiro numret är: 404-1638 och avgiften för fullvärdigt medlemsskap är 600 kr per år (Då ingår prenumeration på Sveriges ledande vinmagasin Livets Goda samt branschtidningen RS, restauranger & storkök).