Årsmöte 2016

Svenska Sommelierföreningens årsmöte den 20 mars 2016, klockan 15.00.

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till Svenska Sommelierföreningens årsmöte 2016.
Det har gått ytterligare ett år och det är dags för avslut och nya tag.
Platsen för årsmötet är ännu inte bestämd men information om detta kommer att meddelas via epost och här på hemsidan.

Motioner

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast den 4 februari  2016 på info@sommelierforeningen.se.

Möteshandlingar

Möteshandlingar kommer att vara föreningens tillhanda senast den 13 mars 2016. De kommer att skickas ut via epost och finnas tillgängliga på hemsdian.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att nominera medlemmar till de valbara poster vars mandattid utgår vid verksamhetsårets slut.

Under årsmötet 2016 skall tre ordinarie styrelseledamöter väljas.

Är du intresserad av styrelsearbete eller känner du någon som skulle vara lämplig, kontakta valberedningen.

Valberedningen består av: Dragan Unic, Caroline Uggla och Petrus Wistedt

Väl mött i Mars
Styrelsen / Karina Tholin -ordförande